Všetky hodiny boli zrušené a študenti Durhamu odporučili opustiť areál

Uprostred rastúceho strachu z pandémie koronavírusu Durhamská univerzita zrušila všetky hodiny do konca semestra a odporučila študentom, aby opustili areál.V e-maile zaslanom študentom krátko pred 13:00 univerzita uviedla, že od pondelka 16. marca do posledného dňa semestra 20. marca bude ukončené vyučovanie v triedach všetkých foriem.

Hovorí sa tiež, že študenti môžu opustiť Durham, ak si to želajú, ale že vysokoškolské ubytovanie bude fungovať ako zvyčajne budúci týždeň.

Napriek istým špekuláciám o fungovaní univerzity v ďalšom semestri sa zatiaľ nič nepotvrdilo.Univerzita uviedla: Univerzita zostane otvorená, ale žiadame našich akademických pracovníkov, aby od pondelka 16. marca zmenili formát a spôsob výučby.

Od pondelka 16. marca do konca školského roka (piatok 20. marca) bude ukončené triedne vyučovanie všetkých foriem a všetci učitelia by mali využívať alternatívne spôsoby vyučovania.Odporúčame študentom, že ak chcú opustiť Durham po poslednej hodine v piatok 13. marca, môžu tak urobiť a zúčastniť sa vyučovania na diaľku počas posledného týždňa semestra. Knižnica zostane otvorená.